ביטוחים בבלום

 

ביטוחי רכב 

 

  • ביטוח רכב חובה- מכסה נזקי גוף לנהג, לנוסעים עימו וגם הולכי הרגל הנפגעים על ידי הרכב.
    הביטוח מחויב בחוק(חוק פלת"ד) ומכסה רשלנות חמורה ללא גבול אחריות וללא הוכחת רשלנות. 
  • ביטוח צד ג'- ביטוח רכוש, הבא לכסות מקרים של פגיעה ברכבו של נהג אחר.
  • ביטוח מקיף- מחסה כל נזק שנגרם לרכב עצמו וכן נזק לרכב צד ג'. כולל גניבה, נזק מתאונה ותביעות של צד ג'. 

 

ביטוחי דירה

 

  • ביטוח מבנה- מכסה נזקים שיגרמו למבנה כתוצאה מאירועים כגון פיצוץ בלוני גז, נזקי צנרת, שריפה, נזקי טבע, נזק בזדון, הצפה ורעידת אדמה. 
  • ביטוח תכולה- מסכה נזקים שיגרמו לתכולה כתוצאה מאירועים כגון פריצה, גניבות, שריפה, נזקי טבע, רעידת אדמה וכדומה. יש חברות ביטוח הנוהגות לבטח דירות בביטוח כל הסיכונים שבו כלול כבר הכול, למעט החרגות שנקבעו מראש או במהלך הביטוח הספציפי. 
  • ביטוח צד ג'- מכסה נזקים שנגרמו לצד ג' בזמן שהותו בבית הלקוח, או נזקים שנגרמו לצד ג' כתוצאה מאירוע שנגרם בבית הלקוח. (בחלק מהבנקים הוסר הכיסוי ללא ידיעת המבוטח יש להקפיד ולוודא שהכיסוי קיים)
  • חבות מעבידים- ביטוח אחריות כנגד עובד שעבד בבית ונפגע בזמן עבודתו .הביטוח אינו תחליף לביטוח לאומי אלא השלמה 

 

ביטוחי בריאות

 

כל אזרחי מדינת ישראל מבוטחים באחת מארבע קופות חולים, על פי חוק בריאות ממלכתי והם אמורים להיות מכוסים על כל צרה שלא תבוא. מעבר לשירותים שנותנת קופת החולים יש את ביטוחי הבריאות הפרטים שנמכרים בחברות הביטוח. עולם הבריאות עובר שינויים רבים כל הזמן, מתפתח והופך להיות אישי יותר, טכנולוגי יותר וזמין  יותר. חשוב מאוד להתאים את הביטוח לרפואה המודרנית פתרון שנותן ביטוח הבריאות הפרטי. 

 

נסיעות לחו״ל 

 

בעת שהותכם במדינה זרה, עליכם להיות מכוסים הן מבחינת ציוד והן מבחינת טיפול רפואי.

החשוב ביותר הוא הצד הבריאותי כמובן. יש לוודא כי הפוליסה כוללת כיסוי עבור הוצאות טיפול/ אשפוז ללא הגבלת שכר מנתח או תקרת אשפוז , פינוי רפואי וחילוץ, פינוי לישראל באמצעות מטוס, החזרי הוצאות עבור תרופות וכיו"ב..

על הפוליסה לכלול ביטוח מפני אבידה/ גניבה של חפציכם הפשוטים והיקרים כאחד. 

באם אתם נוטלים תרופות או שאושפזתם בחצי שנה האחרונה חובה לעדכן את הפוליסה ולכלול הרחבה למצב רפואי קיים.

 

באם בנסיעה מתוכנן ספורט חורף או אתגרי גם את הכיסוי עבורו יש להרחיב בפוליסה .זכרו, בעוד ההוצאה על ביטוח נסיעות לחו"ל הינה נמוכה באופן יחסי ומתגמדת כלפי שאר עלויות הנסיעה, זוהי בד"כ ההוצאה החשובה ביותר מתוך מכלול הוצאות הנסיעה. יש לרכוש את ביטוח נסיעות לחו"ל עם רכישת כרטיסי הטיסה על מנת שתכסה גם ביטול נסיעה מסיבה רפואית. 

 

  

 

ביטוח חבויות

 לכאורה, אין לנו צורך בביטוחי חבות שונים, וניתן היה להסתפק בביטוח אחד אשר יכסה את חובתו של המבוטח כלפי אחרים. בפועל, אמנם קיים ביטוח אחריות "כללי", אך ביטוח זה כפוף לחריגים רבים, אשר בגין חלק מהם מקובל לעשות פוליסות ביטוח ייעודיות. כך, לדוגמה, בביטוח "אחריות כלפי צד ג'" (הביטוח נקרא כך היות וחברת ביטוח, היא צד א', מתחייבת לשפות את המבוטח, שהוא צד ב', בגין סכומים שיהיה חייב לשלם לניזוק, שהוא צד ג') נכללים חריגים ל-

 

שימוש בכלי רכב

חבות כלפי עובד בגין נזק גופני שנגרם לו

חבות עקב מוצר פגום

חבות מקצועית. 

 

 

ביטוח חיים 

ביטוחי החיים הפכו היום להיות מאוד שקופים ומופרדים מהכספים המופקדים לחסכון. בביטוחי חיים כוללים כיסוי למקרה מוות, אובדן כושר עבודה, מחלות קשות, נכות מתאונה ועוד.בפוליסות אלה אין מרכיב חיסכון ואנו מאחלים למבוטחים שישלמו  ושלעולם לא יזדקקו לפיצוי.

ביטוח מנהלים/ פנסיה/ קופת גמל/ קרן השתלמות: כל עובד הן שכיר והן עצמאי במדינת ישראל חייב על פי חוק להפריש כספים לטובת הפנסיה. כספים אלו מוכרים במס' וחשובים על מנת להבטיח שמירה על רמת החיים גם בגיל פרישה.  

 

 

איתור כספים אבודים

מאחר שקופות גמל מסוימות היו בבנקים בעבר ועברו לחברות הביטוח, אנשים רבים הותירו כספים שלא היו פתורים ממס באותו זמן בקופה, נצברו כספים רבים במקומות עבודה  שונים בתנאים שונים. הכספים נצברו בתנאים שהיו נכונים לאותה תקופה ולא נכונים להיום. אנו פועלים לאיתור כספים אבודים של מבוטחים ובניוד הכספים במידת הצורך לפוליסה אחת שהכי נכונה ללקוח , בכדי להבטיח שבגיל פרישה תקבלו את הכי טוב שרק אפשר.  

 

 

ביטוח סיעודי

מיהו סיעודי? מקובל למדוד זאת תוך התייחסות למצב האדם מול פעולות החיים היומיומיות שהוא נהג לעשות באופן עצמי. הביטוח הסיעודי הוא ענף חדש בתעשיית הביטוח, והתפתחותו היא פועל יוצא מגידול באוכלוסיית המבוגרים והארכת תוחלת החיים בחברה המערבית. על פי נתונים סטטיסטים, אחד מכל שלושה אנשים מעל גיל 65 יזדקק, בשלב זה או אחר בחייו, לטיפול סיעודי, זמני או קבוע.
בעולם של היום ביטוח סיעודי הופך להיות מוצר הכרחי כבר בגיל צעיר וחשוב להתחיל בגיל צעיר ולא רק לקראת זקנה.יש פוליסות סיעוד שכוללות חיסכון כך שגם אם הפסיק המבוטח לשלם בגיל מסוים עדין נצברו ערכי פדיון לסיעוד 

 

ביטוח עסק 

טקסט 

08-8570571​

חבר בלשכת סוכני

ביטוח בישראל

בלום סוכנות לביטוח

״גדולים באותיות הקטנות״

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

בלום סוכנות לביטוח - ״גדולים באותיות הקטנות״

שלח

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.